DEU CR5000

$22.99 CAD $15.99 CAD Save$7.00

DEU

Flavours: Fruit Punch
Flavours: Fruit Punch

Details

产品名称:DEU CR5000

产品类型:一次性电子烟

吸数:高达5000口

尼古丁含量:20mg/ml

液体容量:8ml

线圈类型:网状线圈

电池:600mAh

DEU CR5000系列绝对是春夏的必备神器!与传统的一次性电子烟设备不同,它们要么没有显示灯,要么只有底部发光,DEU CR5000采用了独特的环绕LED灯设计。每次吸气时,LED灯将亮起长达15秒!DEU CR5000这次的口味并不是过于甜腻,清爽的甜中带着凉意,有一种清新凉爽的味道,类似微凉的果味汽水。它是这个春夏的完美选择!!